Hyvin sanottu -logo

Eläkeliitto vahvasti mukana Hyvin sanottu -keskustelufestivaalilla

Hyvin sanottu on Ylen ja Erätauko-säätiön vetämä viisivuotinen hanke, jolla pyritään vahvistamaan suomalaisen keskustelukulttuurin parhaita puolia ja luomaan turvallisia keskusteluympäristöjä. Samalla vahvistetaan suomalaisten luottamusta ja ymmärrystä toisiaan kohtaan. Eläkeliitto on yksi hankkeen yhteistyökumppaneista.

Pe-la 30.9.-1.10. järjestetään Hämeenlinnassa kaikkien aikojen ensimmäinen Hyvin sanottu -keskustelufestivaali. Kaksipäiväinen festivaali on kaikille avoin ja maksuton.

Hyvin sanottu -keskustelufestivaaleilla kaikki halukkaat voivat osallistua keskusteluun. Tapahtuman tarkoitus on lisätä rohkeutta osallistua keskusteluihin, syventää ymmärrystä toisistamme ja vahvistaa kokemusta siitä, että kaikkien äänellä on merkitys suomalaisessa yhteiskunnassa. Osallistua voi myös katselemalla ja kuuntelemalla.

Lisätietoja Hyvin sanottu -keskustelufestivaalista

Eläkeliitto on mukana järjestämässä kahta keskustelutapahtumaa lauantaina:

Lauantai 1.10. klo 10.1512.15

Luottamuksellinen keskustelu, johon pääsee osallistumaan paikan päällä. Paikkoja on rajoitetusti.

Järjestäjä: Eläkeliiton Yhtä köyttä vetämässä -hanke yhteistyössä Erätauko-säätiön kanssa

Aihe: Hoitoalan monimuotoisen henkilöstön ja ikääntyneen kantaväestön kohtaamiseen liittyvät haasteet ja niiden purkaminen

Hoitoalalla työskentelee yhä useampi hoitaja, jonka äidinkieli ei ole suomi. Ulkomaalaistaustaisten Suomessa suorittamista toisen asteen ja korkean asteen tutkinnoista suurin osa sijoittuu sosiaali- ja terveysalalle sekä palvelualalle. Maahanmuuttajataustaiset hoitajat työskentelevät suomalaisia useammin perusterveydenhuollossa ja vanhustenhuollossa, joissa henkilöstövaje on suuri.

Tulevaisuudessa sote-alan työvoimatarpeen on ennustettu olevan noin 200 000 uutta työntekijää korvaamaan eläköityvät työntekijät ja vastaamaan kasvavaan palveluntarpeeseen vuoteen 2035 tai 2040 mennessä. On arvioitu, että tästä työvoimatarpeesta peräti 18 % tulisi täydentää ulkomaisella rekrytoinnilla. Tämä tarkoittaa noin 36 000 työntekijää.

Kysymmekin:

  • Miten kantaväestön ikääntyneet suhtautuvat moninaiseen hoitoalan henkilöstöön?
  • Miten ei-kantaväestöön kuuluvat hoitajat tulevat kohdatuksi ikääntyneiden parissa työskennellessään?

Keskustelun avulla pyritään antamaan tilaa aiheen käsittelyyn avoimessa ja hyväksyvässä ilmapiirissä. Herättämään keskustelua ja tuomaan esille eri näkökulmia aiheesta. Suomi on muuttunut ja muuttuu edelleen kulttuurisesti moninaisemmaksi. Suomi-elokuvista tuttu sisar hentovalkoinen on jo kauas taakse jäänyt mielikuva hoitoalalla työskentelevästä henkilöstä

Keskustelussa mukana mm. Hoiwa Oy:n toimitusjohtaja Fadumo Ali.

--

Lauantai 1.10. klo 14.15.15.45
 
Pop up -keskustelu, johon voivat osallistua kaikki paikallaolijat.
 
Järjestäjä: Eläkeliitto
 
Aihe: Ikäismi
 
Ikäismi (englanniksi ageism) on ikään perustuvaa ihmisen kokonaisvaltaista aliarviointia. Ikäismiä ilmenee sosiaalisessa kanssakäymisessä ja sitä piilee myös yhteiskunnan palvelurakenteessa.
Millaista ikäismiä, aliarviointia ikäihmiset kokevat? Mitä siitä ajattelevat nuoremmat ikäluokat? Voiko ikäismiä kokea minkä ikäinen henkilö tahansa? 
 
Keskustelussa mukana mm. mediapersoona Wallu Valpio, eläkeläiset Seppo Kuparinen ja Antti Leinikka sekä muita eri-ikäisiä osallistujia.
Keskustelun vetäjinä toimivat Tarja Levo ja Sointu Kallio Eläkeliitosta.

Tervetuloa mukaan!

Kuva: Yle