Thumbnail

Eläkeliiton tiedote: Näpit irti eläkkeistä

Eläkeliitto tuomitsee hallitusneuvotteluista kantautuneet tiedot suunnitelmista, joiden mukaan pientä työeläkettä saavilta oltaisiin leikkaamassa kansaneläke. Eläkkeisiin kaavaillaan myös muita leikkauksia.

On ymmärrettävää, että hallitusneuvotteluissa kannetaan aiheellista huolta Suomen julkisen talouden alijäämästä ja velkaantumisesta. Julkista taloutta ei tule tasapainottaa eläkejärjestelmää heikentämällä. Työeläkkeiden leikkaaminen pienentäisi julkisia tulovirtoja, lisäisi perusturvamenoja sekä ahdingossa olevien ikäihmisten lukumäärää.

Suomalaisten eläkkeet eivät ole suuria. Huomattava osa suomalaisista eläkeläisistä sinnittelee pienituloisuuden rajalla jo tälläkin hetkellä.

Yli kolmasosa naisista ja neljäsosa miehistä sai eläkettä alle 1250 e br/kk vuonna 2022. Mediaanieläke oli 1 614 €/br/kk. Siten puolella suomalaista eläkeläisistä kuukausittain käteen jäävä nettoeläke oli alle 1350 euroa kuukaudessa. 1350 euron suuruinen nettotulo kuukaudessa on yksin asuvan ihmisen pienituloisuuden raja Eurostatin määritelmän mukaisesti.

Eläkeläiset tinkivät jo ruoasta

Eläkeliitto muistuttaa, että ikääntyneiden köyhyys eroaa työikäisten köyhyydestä. Iän myötä ei taloudellista jouston varaa ole, sillä ylimääräiset säästöt on käytetty. Ei myöskään voida olettaa, että yli 65-vuotiaat eläkkeensaajat laajamittaisesti parantaisivat tulotasoaan palkkatuloilla. Vuonna 2021 perusturvan osuus oli yli puolet tuloista jo 44 200 eläkeläisellä.

–Eläkeliiton huhtikuussa julkaiseman suurkyselyn tulokset osoittivat, että hintojen nousun vuoksi 60 % eläkeläisistä tinkii tällä hetkellä ruoasta ja 30 % terveydenhuollon menoista. Osa ei pysty syömään lämmintä ateriaa edes joka toinen päivä, toteaa Eläkeliiton vanhusasiamies Irene Vuorisalo.

 Pienten eläkkeiden varassa eletään yhä pitempään, jopa kymmeniä vuosia. Suomessa tuloryhmien väliset kuolleisuuserot ovat suuret.

Eläkejärjestelmän on turvattava toimeentulo

Mikäli hallitusneuvotteluista kantautuneet tiedot eläkkeiden leikkauksista toteutuvat, kurjistetaan tietoisella ja julmalla tavalla sen sukupolven toimeentuloa, joka omalla panoksellaan on rakentanut suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan sekä rahoittanut omilla eläkemaksuillaan heitä edeltävän sukupolven eläkkeet. Työeläkkeistä suurin osa maksetaan verovarojen sijaan lakisääteisillä eläkevakuutusmaksuilla.

Eläkeliitto vaatii, että julkisen talouden tasapainottamisen keinot tulee löytää julkisen talouden rahoitusmekanismien sisältä.

Eläkejärjestelmä on olennainen osa suomalaista sosiaaliturvaa. Sen tärkeä ylisukupolvinen tehtävä on ollut turvata kansalaisten toimeentulo vanhuuden ja työkyvyttömyyden ajalta. Näin olkoon myös tulevaisuudessa.

Lisätiedot: vanhusasiamies Irene Vuorisalo, irene.vuorisalo@elakeliitto.fi, p. 040 725 7152