Thumbnail

Eläkeliiton Raimo Ikonen: vanhustenhoidon ongelmat nykyjärjestelmän heikkoutta

Eläkeliiton puheenjohtaja Raimo Ikonen otti kantaa vanhustenhuollon ongelmiin Eläkeliiton Keski-Pohjanmaan piirin tilaisuudessa Kokkolassa 1.2. Tilaisuudessa puhui myös kaupunginjohtaja Stina Mattila. Ikonen pohti ratkaisuehdotuksia sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamiseen, hankintaan ja valvontaan liittyvissä ongelmissa, jotka ovat kärjistyneet viime aikoina julkisuuteen tulleissa esimerkeissä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tekemän seurantatutkimuksen mukaan vanhuspalveluita tuottavat yksityiset ja julkiset yksiköt ovat keskenään hyvin tasaveroisia. Ero palveluiden laadussa oli yksityisten palveluntuottajien eduksi.

- Kuntapohjainen järjestelmä ei kykene hoitamaan tehtäväänsä ja toimimaan rahoituksen ja yksityisten yritysten paineessa. Pelkkä valvonnan tehostaminen ei ole ratkaisu esimerkiksi vanhustenhuollon ongelmissa. Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat inhimillisiä palveluita, joissa ensisijaista ei saa olla voitontavoittelu vaan kansalaisen hyvinvointi ja toimintakyky, Ikonen muistutti.

Ikonen nosti esiin kolme ratkaisua nykytilanteen korjaamiseksi sosiaali- ja terveyspalveluissa. Yksi niistä on sote-uudistus, joka tarjoaa mahdollisuuden koordinoituun ja vahvaan palveluiden hankintaan.

- Palveluiden tuottajien täytyy huomioida toiminnassaan eettiset näkökulmat ja muistaa, että raha ei voi ajaa ihmisarvon ohi. Nyt on myös sopiva aika korjata hankala moniportainen valvontajärjestelmä, ja yksi ratkaisu on palveluiden järjestämisvastuun keskittäminen kuntia isommille harteille. Lisäksi lainsäädännön luomat puitteet kuten hoitajamitoitus tulee tarkistaa, Ikonen kiteytti.