Liittokokous 2021

Eläkeliiton liittokokous hyväksyi liiton toiminnan ja talouden suuntaviivat vuosille 2021-2024 -Raimo Ikonen jatkaa liiton puheenjohtajana

Julkaistu 24.8.2021

Viimeksi päivitetty 23.9.2021

Tampere-talolle kokoontunut liittokokous oli siirretty koronapandemian vuoksi alkuperäisestä ajankohdastaan kesäkuulta elokuulle. Kokouksen alussa kuultiin Tampereen kaupungin Tervehdys, jonka toi apulaispormestari Johanna Loukaskorpi. 

Liittokokoukseen osallistui yhteensä 486 kokousedustajaa. Kokouksen puheenjohtajana toimi Pirkanmaan piirin puheenjohtaja Lilja Pohja.

Liittokokous hyväksyi Eläkeliitolle toiminnan ja talouden suuntaviivat 2021-2024 asiakirjan ja valitsi uuden liittovaltuuston liittokokousten väliseksi ajaksi. Liiton puheenjohtajana jatkaa myös seuraavan kolmivuotiskauden hallintotieteiden tohtori Raimo Ikonen.

Liiton kunniajäseniksi liittokokous kutsui entiseen puheenjohtajan Eeva Kuuskosken sekä pitkäaikaiset varapuheenjohtajat Merja Uusitalon ja Heikki Haapakosken.

Eläkeliiton liittokokouksen kannanotossa vaaditaan kunnilta pikaisia toimia ikääntyneiden kansalaisten asumisolosuhteiden kehittämiseksi. Keskiöön täytyy saada laitoshoivan ja kotihoidon ulkopuolella asuvien tulevien ja nykyisten eläkeläisten asumisen tarpeet. Kunta on vastuussa ikäihmisten hyvinvoinnista.

Lue kannanotto

Vuoden 2024 liittokokous ja kesäjuhlat järjestetään Sotkamon Vuokatissa.

Raimo Ikonen liittokokous 2021