Eläkkeeltä_töihin

Eläkeliiton ja Suomen Yrittäjien kysely: Yritykset halukkaita palkkaamaan eläkeläisiä töihin

Julkaistu 7.4.2021

Yrityksissä on erittäin hyviä kokemuksia eläkeläisistä työntekijöinä, selviää Eläkeliiton ja Suomen Yrittäjien tänään julkistamasta kyselystä. Vastaajista 74 prosenttia ilmoittaa olevansa halukkaita työllistämään eläkkeellä olevia henkilöitä yritykseensä.

Lataa Yrityskysely (pdf)

Peräti 95 prosenttia niistä yrityksistä, joilla on kokemusta eläkeläisistä työntekijöinä kahden viimeisen vuoden ajalta aikovat palkata heitä myös tulevaisuudessa.

Yritysten asenne eläkeläisten työllistämiseen on kyselyn mukaan hyvin positiivinen. Kysyttäessä yrittäjän mielipidettä väittämästä ”Ovatko eläkeläiset tarpeellinen ja joustava työvoimareservi?” myönteisen vastauksen antoi 77 % yrityksistä.

Eläkeliitto ja Suomen Yrittäjät tekivät tammikuussa 2021 kyselyn yrityksille vanhuuseläkkeellä olevien mahdollisuuksista työskennellä pk-yrityksissä. Suomen Yrittäjien jäsenrekisteriin suunnattuun kyselyyn vastasi kaikkiaan 579 yritystä.

Eläköityminen seuraavan viiden vuoden aikana tulee olemaan merkittävää, sillä yli 60 prosenttia yrityksistä ilmoitti henkilöstöään siirtyvän vanhuuseläkkeelle.

 

Eläkeläisten toiveet työllistymisestä ja yritysten tarpeet työvoimasta kohtaavat

 

Eläkeliitto teki joulukuussa 2020 työntekoon liittyvän kyselyn eläkeläisille ja mielenkiintoista on, että tietyissä kysymyksissä eläkeläisten toiveet ja yrittäjien tarpeet vastaavat hyvin toisiaan.

 

Yli 60 % yrityksistä ilmoittaa palkkaavansa eläkeläisen mieluiten osa-aikatyöhön tai määräaikaiseen työhön (projektit, keikkatyöt, sijaisuudet). Tämä vastaa hyvin eläkeläisten toiveita työnteon muodoista. Joulukuun eläkeläiskyselyssä 74 prosenttia eläkeläisistä ilmoitti halukkuutensa tehdä osa-aikatöitä tai määräaikaisia töitä.

 

Erityisesti pienissä yrityksissä on usein haastavaa paikata työntekijöiden lyhyitä ja pidempiäkin poissaoloja sijaisjärjestelyin. Osa-aikatyöstä tai työkeikoista kiinnostunut vanhuuseläkeläinen voisi helpottaa tällaisissa tilanteissa yrittäjän ja muiden yrityksessä työskentelevien työtaakkaa, sanoo työmarkkina-asioiden päällikkö Harri Hellstén Suomen Yrittäjistä.

 

–Niin eläkeläiset kuin yrittäjät pitävät eläkkeen ohella työskentelyä myönteisenä asiana. Tämä tukee valtiovallan tavoitetta saada maamme työllisyysaste nousemaan ja se on nykyisen hyvinvointiyhteiskunnan turvaamisen kannalta tärkeää, toteaa Eläkkeeltä töihin -hankkeen projektiasiantuntija Kari Hiltunen.

Kyselyraportit ovat ladattavissa osoitteesta www.elakeliitto.fi/eläkkeeltätöihin

 

Lisätietoja:

Eläkeliitto, projektiasiantuntija Kari Hiltunen, 040 7257 121, kari.hiltunen(at)elakeliitto.fi

Suomen Yrittäjät, työmarkkina-asioiden päällikkö Harri Hellstén, 050 502 0111, harri.hellsten(at)yrittaja.fi