Post-it-lappu ja lamppu ilmoitustaululla

Eläkeliiton +60-barometri: Ikääntymisellä negatiivinen leima, turvattomuuden tunne kasvaa

Lue +60-barometrin raportti

 

Katso tallenne +60-barometrin julkistamistilaisuudesta

 

Yli 60-vuotiaat kokevat suomalaisessa yhteiskunnassa yhä voimakkaammin ikääntymiseen liittyvää negatiivista leimaa. Niin ikään he kokevat koronaepidemian lisänneen yksinäisyyttä, heikentäneen turvallisuudentunnetta ja vaikuttaneen fyysiseen ja henkiseen hyvinvointiin, selviää Eläkeliiton tuoreesta +60-barometrista.

Koronaepidemia on kyselytutkimuksen mukaan vaikuttanut erityisesti iäkkäämpiin, yli 80-vuotiaisiin. Heidän avuntarpeensa esimerkiksi ruokaostosten ja asioinnin suhteen on lisääntynyt ja fyysinen hyvinvointi heikentynyt enemmän kuin alle 80-vuotiailla. Joka neljäs yli 80-vuotiaista vastaajista kokeekin koronaepidemian laskeneen heidän elämänlaatuaan.

Tyytyväisyys alenee iän myötä

Eläkeliiton +60-barometri on kyselytutkimus, jossa selvitettiin yli 60-vuotiaiden suomalaisten elinoloja ja asenteita. Kyselyyn vastasi toukokuussa 2021 kaikkiaan 1027 iältään 61–90-vuotiasta suomalaista.

Barometri antaa monimuotoisen kuvan suomalaisten eläkeläisten hyvinvoinnista ja arjesta. Keskimäärin yli 60-vuotiaat suomalaiset ovat melko tyytyväisiä elämäänsä. Tyytyväisyyden kokemus kuitenkin alenee ikääntymisen myötä. Yli 80-vuotiaat kokevat vaikutusmahdollisuutensa omaan elämäänsä heikommaksi kuin nuoremmat. Yli 80-vuotiaiden ryhmässä etäisyys palveluihin koetaan nuorempia useammin haasteeksi. He myös kokevat terveytensä useammin heikommaksi kuin nuoremmat ja ovat nuorempia useammin tyytymättömiä sosiaali-, terveys- ja hoivapalveluihin.

Palveluiden digitalisaatio aiheuttaa ongelmia

Julkisten ja yksityisten palveluiden digitalisaatio on noussut ikääntyneiden suurimmaksi ongelmaksi tämän päivän Suomessa. Se kiilaa 1990-luvuin barometreihin verrattaessa ohi taloudellisten ongelmien, terveyspalvelujen saatavuuden ja jopa sairauden ja toimintakyvyn vajauden edelle.

Suurin muutos 1990-luvulta 2020-luvulle on tapahtunut kokemuksissa ympäristön väkivallasta ja rikollisuudesta, joka on noussut merkittävästi vuodesta 1998 (15 %) vuoteen 2021 (45 %).

Myös liiallinen nuoruuden ihannointi yhteiskunnassa nousee esiin. Kehityssuunta on vahvistunut 2020-luvulle tultaessa. Yli 60-vuotiaat kokevat yhä voimakkaammin suomalaisessa yhteiskunnassa ikääntymiseen liittyvää negatiivista leimaa. Muutosta on tapahtunut myös ikään liittyvien termien suosiossa. Ilmaisu, jolla henkilö itse kutsuisi itseään oli suurimmalla osalla kaikista yli 60-vuotiaista eläkeläinen.

Eläkeliiton +60-barometri vahvistaa käsitystä siitä, että Suomessa on onnistuttu tekemään osin hyvää ikäpolitiikkaa. Suomi kuitenkin näyttäytyy kaikkein iäkkäimpien kansalaisten näkökulmasta vähemmän ikäystävällisenä yhteiskuntana.  

­–Poikkeusolot ovat lisänneet erityisesti iäkkäimpien turvattomuutta ja yksinäisyyttä. Nyt tarvitaan iän parempaa arvostamista sekä ikäpolitiikan suunnan kääntämistä, toteaa Eläkeliiton puheenjohtaja Raimo Ikonen.

Lisätietoja:

Eläkeliiton vanhusasiamies Irene Vuorisalo, 040 725 7152, irene.vuorisalo(at)elakeliitto.fi