Thumbnail

Eläkeikäiset käyttävät ahkerasti sähköisiä palveluita poikkeusoloissa

Eläkeliiton Netikäs-projektin huhtikuussa tekemän verkkokyselyn mukaan peräti 96 % vastanneista on hyödyntänyt sähköisiä mahdollisuuksia jatkaakseen mahdollisimman normaalia elämää koronaepidemian aikana. Elämää poikkeusoloissa -kyselyyn vastanneista 92 % oli yli 60-vuotiaita ja 52 % yli 70-vuotiaita kansalaisia. Kaikkiaan kyselyyn osallistui 230 vastaajaa.

Vastanneista 78 % on pitänyt yhteyttä muihin ihmisiin, yleisimmin sukulaisiin videopuhelujen ja/tai videoneuvottelujen avulla. Avoimissa vastauksissa korostuu erityisesti, kuinka merkityksellistä ja tärkeää yhteydenpito omiin läheisiin on:

”Keskustelua arkisista asioista lastemme perheiden kanssa: lastenlasten tekemisistä, elämänmenosta yleensä yms. PikkuVäki on esitellyt meille piirustuksiaan, kertonut pikkutapahtumista, tanssinut jne. Arki on näin sujunut perheemme jäsenten kesken ns. normaalista, vaikka muodot ovat olleet poikkeavia.”

45 % kyselyyn vastanneista on osallistunut poikkeusolojen aikana korvaavaan ohjelmaan, kuten liikunta- ja kulttuurisisältöihin verkossa. Korvaavaa ohjelmaa pidetään avointen vastausten perusteella mielenkiintoisena, sujuvana ja viihdyttävänä sisältönä poikkeusolojen arjessa:

”Kansalaisopiston keramiikan ryhmän vetäjä perusti whatsapp- ryhmän. Se oli aika tärkeää ryhmän ylläpitämiseksi, kun normaalisti tunnit ovat tärkeitä myös sosiaalisesti vaikka keramiikan tekeminen pääasia onkin. Teoriaa voi opettaa myös etänä, vaikka savi on omin käsin muokattava kotona ja koululla myöhemmin poltettava.”

Lisätietoja:

Sanna Tuominen

projektisuunnittelija, Netikäs-projekti

040 7257 179, 
sanna.tuominen(at)elakeliitto.fi