Thumbnail

Dialogiteko 2018 -tunnustus Mielellään-verkostolle

Dialogiteko 2018 -tunnustus jaettiin Mielellään-verkostolle Erätauko elämään -tilaisuudessa 29.1. Mielellään-verkostoon kuuluvat Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valli ry, Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry, Suomen Mielenterveysseura ry ja Eläkeliitto ry.

Valintakriteerit tunnustuksen myöntämiselle olivat rohkeus, levittämissuunnitelma, keskustelujen ja osallistujien määrä, keskustelujen avoimuus ja onko mukaan saatu heitä, jotka normaalisti eivät osallistu.

Mielellään-verkoston toiminnassa painottui erityisesti valtakunnallisuus ja että keskusteluihin saatiin mukaan myös heitä, jotka eivät normaalisti osallistu. Erätauon levittämissuunnitelmat olivat konkreettisia ja vaikuttavia. Erätauko on myös otettu organisaatioissa osaksi toimintakulttuuria.

– Nyt on iloinen olotila. Meillä on ollut vuoden painopisteenä, että pyritään laajentamaan ymmärrystä eläkkeelle jäämisen vaikutuksesta mielenterveyteen. Tämä lähti pienestä liikkeelle ja nyt ollaan hyödynnetty enemmän ja enemmän. Eikä tämä tähän lopu, iloitsee Sonja Maununaho Suomen Mielenterveysseurasta.

Muut ehdokkaat olivat Espoon ja Porin kaupungit. Tunnustus jaettiin yhdelle Sitran kehittämän Erätauko-mallin mentoroinnissa vuonna 2018 mukana olleista 25 toimijasta. Lopullisen valinnan teki Erätauon vertaisverkosto, joka koostuu Sitran Erätauko-mentorointiin ja -koulutukseen osallistuneista sekä Erätaukoja järjestäneistä toimijoista.

Erätauko on tapa käynnistää ja käydä rakentavaa yhteiskunnallista keskustelua – mahdollisuus pysähtyä ja harkita asioita rauhassa. Erätauon avulla voit tuoda eri lähtökohdista tulevia ihmisiä käymään tasavertaista keskustelua ja saat paikalle myös heidät, jotka herkästi jäävät keskusteluiden ulkopuolelle.

Teksti: Anna Solovjew-Wartiovaara, Sitra

 

Ikääntyneiden mielen hyvinvoinnin edistämistä varten

Usean toimijan yhteistyöverkosto on perustettu ikääntyneiden mielen hyvinvoinnin edistämistä varten. Viime vuonna verkosto keskittyi erityisesti lisäämään ymmärrystä eläkkeelle jäämisen vaikutuksista mielen hyvinvointiin. Verkosto järjesti tällä teemalla yhdeksän keskustelutilaisuutta vuoden 2018 aikana. Erätaukokeskusteluja on puolestaan hyödynnetty myös Eläkeliiton omassa toiminnassa, esimerkiksi piirien kehittämistilaisuuksissa. Tärkeää tässä menetelmässä on ikäihmisten oman äänen kuuleminen. 

Tarja Levo

Thumbnail
Erikoissuunnittelija, TunneMieli
tarja.levo@elakeliitto.fi