Thumbnail

Video- ja elokuva

Televisio, elokuva ja erilaiset videoformaatit näyttävät meille kymmeniä kuvia sekunnissa, jolloin sanoja mahtuu lyhyeenkin videotallenteeseen tuhansia — elokuvan tekijällä on siis mahdollisuus kertoa tarinoita juuri haluamastaan näkökulmasta. Elokuva onkin yksi merkittävimmistä taidemuodoista 1900-luvulla, sillä se on alkuajoista lähtien mahdollistanut katsojille kanavan tutustua eri ilmiöihin ja kulttuureihin. Elokuva mahdollistaa myös ilmiöiden kriittisen tarkastelun, joka on hyvälle medialukutaidolle ominainen piirre.