Thumbnail

Kyselyt ja kartoitukset

Maailman sähköistyminen herättää ihmisissä monenlaisia ajatuksia ja tuntemuksia. Synnyttää monenlaisia kokemuksia ja elämyksiä. Ajassa on hyvä pysytellä, ainakin jossain määrin, tuntuvat muutokset sitten mukavilta tai eivät. 

Netissä parasta ja pahinta

Kysyimme keväällä 2018 ikäihmisiltä heidän netin käytöstään sähköisellä kyselyllä. Kysyimme sekä "Mikä on netissä parasta?" että "Mikä on netissä pahinta?". 

Lue lisää
Mitä seniorit tekevät netissä?

Internetissä on ja voi tehdä oikeastaan kaikkea sitä, mitä maailmassa muutenkin on ja voi tehdä.

Lue lisää
Kuva ikäihmisten digiosallisuudesta

Monilla tahoilla on toimintaa, jonka tavoitteena on ikäihmisten osallisuuden lisääminen digitalisoituvassa yhteiskunnassa.

Lue lisää
Mielipidekysely netin käytöstä, tuloksia

Eläkeliiton Netikäs-projekti toteutti verkkokyselyn ikäihmisten suhtautumisesta internetiin. Kyselyyn vastasi 227 henkilöä, joista suurin osa oli 66–75-vuotiaita (73 %).

Lue lisää