Thumbnail

Toimekasta toimintaa -jäsenjärjestöavustus

Taloudellista tukea Eläkeliiton jäsenyhdistysten toimintaa kehittäville hankkeille

Toimekasta toimintaa -jäsenjärjestöavustus

Toimekasta toimintaa -jäsenjärjestöavustukset vuodelle 2018 on jaettu. Katso jakopäätös sekä ohjeet avustuksen käytöstä ja raportoinnista.  

Seuraavan kerran Eläkeliitto jättää Toimekasta toimintaa -jäsenjärjestöavustuksen jatkohakemuksen Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskukselle syyskuussa 2018. Hakemuksessa tullaan tarkentamaan hakukriteerejä siten, että jatkossa jäsenjärjestöavustusta olisi haettavissa:

  • Innovatiivisiin ja toimintaa uudistaviin hankkeisiin, joiden tarkoitus on vetovoimaistaa yhdistystoimintaa
  • Tietotekniikan opetukseen ikääntyvälle jäsenistöllemme, koska sen tarpeellisuus tulee jatkuvasti esille
  • Erilaisiin vaikuttamishankkeisiin, joilla vahvistetaan eläkeläisten osallisuutta ja positiivista toimijuutta.

Tiedotamme jäsenjärjestöavustuksen hakemisesta tarkennetuin ohjein yhdistystiedotteessa ja verkkosivuilla rahoituksen varmistuttua.

Hakemuksessa kysyttävät asiat
Avustus myönnetään perustelluille hakemuksille. Hyvin valmisteltu hakemus takaa myös tapahtuman/toiminnan onnistuneen toteutuksen. Hakemusta valmistellessa kannattaa huomioida seuraavat asiat, joita kysytään hakulomakkeessa.
1. Hallituksen päätös, pakollinen hakemuksessa
2. Hankkeelle selkeä kuvaava nimi (esim. ikäihmisten olympialaiset, miesten kokkikurssi jne.)
3. Selkeä ja ytimekäs kuvaus siitä, mitä toimintatuella aiotaan tehdä
4. Toteutusajankohta
5. 1-3 selkeää tavoitetta, mitä hankkeella tavoitellaan
6. Perusteluiksi esimerkiksi lähtötilanne, johon haetaan muutosta
7. Vaikutustoiveet: millä tavalla tämä hanke vahvistaa yhdistyksen toimintaa
8. Koko hankkeen kustannusarvio, josta selviää, mikä kustannusarviossa on toimintatuen osuus ja mihin hankkeen osa-alueeseen sen kohdennetaan (esimerkiksi: esiintyjien palkkio, tiedottaminen tai ryhmän ohjaajan palkkiot). Huomioikaa kustannusarviossa myös yhdistyksen ja/tai osallistujien omavastuuosuus
Avustusta ei myönnetä takautuvasti tapahtumiin tai kursseihin, jotka ovat olleet ennen hakuaikaa tai sen aikana.