Thumbnail

Äijä-ryhmän perustaminen

Ryhmän perustaminen on helppoa

Perusta Äijä-ryhmä paikkakunnallesi!

Äijä-ryhmän perustaminen on helppoa. Ryhmissä raikaa ilo! Jo toimivilla ryhmillä on monenlaisia sisältöjä, kuten liikuntaa, kokkausta, laulua, keskusteluryhmiä, nikkarointia, retkiä, valokuvaryhmiä, talkooryhmiä, luontoryhmiä, jne.  Yhteisen tekemisen ohella miehille tarjoutuu mahdollisuus kuulla ja jakaa ajatuksia elämästä, ikääntymisestä, suruista, iloista sekä saada uusia kavereita.

ON MONTA TAPAA KÄYNNISTÄÄ ÄIJÄ-RYHMÄ:

Infotilaisuus
Varaat paikan ja kahvituksen, mainostat tapahtumaa. Tilaisuus voi olla:


a) kartoittava, eli keräät tietoa siitä, millaiseen Äijä-toimintaan miehet haluaisivat liittyä mukaan.  Tai sinulla voi olla

b) valmis idea siitä, mitä aletaan tekemään. Sinulla voi olla joku - esimerkiksi - liikuntaharrastus, jota haluaisit tehdä ukkoporukalla. Tärkeää on, että jo ideoidessa mahdolista Äijä-ryhmää otat siihen kaverin tai kavereita mukaan miettimään, miten edetä. 

Äijä-ryhmiä on perustettu mm tulilla, laavuilla. Ukot koolle ja ideoimaan, mitä hauskaa voisi yhdessä alkaa tekemään!

Perustattessa ryhmää tulee päättää päivämäärä ja aika ensimmäiselle kokoontumiselle ja alkaa markkinoida sitä. Mainoksia kannattaa viedä kauppojen, kirjastojen, uimahallien yms. ilmoitustauluille, seurakuntaan, sekä tietenkin viestittää asiasta yhdistysten kokouksissa ja nettisivuilla. Paikallis- ja ilmaisjakelulehdet saattavat tehdä lyhyen artikkelin ensimmäisestä kokointumisesta. Paras tapa saada miehiä mukaan on tietenkin henkilökohtainen kontakti.Ryhmän koolle kutsuja/kutsujat alkavat yleensä ryhmän ohjajiksi/vetäjiksi. On tärkeää, että ryhmällä olisi vähintään kaksi vastuuhenkilöä.

Ryhmää perustettaessa sovitaan ensimmäisenä yhteistä toimintasäännöistä. Yhteiset säännöt antavat tavan puhua asioista, luovat luottamuksen tunteen sekä kokemuksen yhteisestä ymmärryksestä.  Tärkeää on myös luoda osallistujista yhteystietolista tiedottamisen sujumiseksi.  Olisi tärkeää, että ryhmä itse ideoisi sille nimen.

Tiivistetysti Äijä-ryhmää on perustettaessa on hyvä muistaa ainakin seuraavat asiat:

 • Mikä on ryhmän tavoite tai teema? Yhteinen keskustelu ja yhteinen päätös sitouttaa ryhmäläisiä toimintaan.
 • Mikä on ryhmän nimi?  Ryhmän nimi luo me-henkeä.  Olisi tärkeää, että ryhmän nimessä olisi Äijä-sana, esim. ”Liikuntaäijä”, ”Luontoäijä”, ”Kirjallisuusäijä”, ”Valokuvaäijä”, ”Keskusteluäijä”…
 • Sovittava kuinka usein ryhmä kokoontuu ja missä?
 • Ketkä toimivat ryhmän ohjaajina ja mitkä ovat heidän roolinsa?
 • Minkälaista tukea ryhmän ohjaaja tarvitsee?
 • Paljonko ryhmän kokoontuminen vaatii valmisteluja?
 • Mikä on ryhmän koko, kesto ja miten ryhmään pääsee (avoin vai suljettu)?
 • Miten ryhmästä tiedotetaan ulkopuolisille?
 • Voiko ryhmän alkamisesta hyödyntää ÄijäVirtaa – projektin viestinnällistä tukea?
 • Tarvitaanko toimintaan taloudellista tukea?
 • Minkälaisia teemoja pyritään käymään yhdessä läpi?
 • Mitä tarkoitetaan vaitiolovelvollisuudella?
 • Minkälaisia alustuksia tai valmisteluja ryhmän kokoontumiseen tarvitaan?
 • Muu ryhmäläisten tärkeäksi kokema asia/asiat. Nämä on hyvä kirjata alussa ylös, ja arvioida säännöllisesti, toteutuuko toimina suunnitelluksi ja/tai luoko se osallistujien elämään parempaa hyvinvointia.

Ryhmien perustamisen tueksi on tekeillä Ryhmän ohjaajan opas (verkkoversio).   

 

Antero Kupiainen

Thumbnail
Projektipäällikkö, ÄijäVirtaa
antero.kupiainen@elakeliitto.fi