Kalevankatu 61, 00180 Helsinki, P.(09) 7257 1100, Fax (09) 7257 1198

Suurenna fonttiaPienennä fonttia
Eläkeliitto

Toimekasta toimintaa -
Eläkeliiton jäsenjärjestöavustus 2016-2018

Eläkeliitto on saanut Raha-automaattiyhdistykseltä jäsenjärjestöavustusta (2016-2018) 300 000 euroa jaettavaksi kolmen vuoden aikana suoraan jäsenjärjestöjen toiminnan kehittämiseen. Vuosittain jaossa on 100 000 euroa. Tukea voivat hakea Eläkeliiton yhdistykset ja piirit.

Vuoden 2017 hakuaika on päättynyt.
Maaliskuun 2017 hakupäätös löytyy täältä.

Toimekasta toimintaa -jäsenjärjestöavustusta haki  153 yhdistystä ja piiriä, hakusumma oli yhteensä 246 889,26 euroa. Yksittäiset hakusummat asettuivat 280-6 500 euron välille. Tänä vuonna jäsenjärjestöavustusta  jaetaan 111 465 euroa. Päätöksistä ilmoitetaan maaliskuun aikana.


Ensi vuonna
haku on 8.1.-28.2.2018.

Haettava summa
Haettava summa on 500-2000 euroa. Suurempia summia myönnetään perustellusti isommille hankkeille. Hakija voi saada tukea kolmen vuoden aikana yhden kerran. Tukea ei myönnetä työ- tai harrastusvälineisiin (esim. toimistotarvikkeet, pelivälineet tai äänentoistolaitteet) eikä toimintaan, johon saadaan muualta julkista rahoitusta.

Mihin voi hakea
Tukea voi hakea kolmenlaisille suunnitteilla oleville hankkeille:
1. Piristysruiske. Jo olemassa olevan toiminnan piristämiseen/uudistamiseen 
2. Uuden kokeilu. Jonkun uuden toiminnan kokeiluun (uusi tai yhdistyksen kehittämissuunnitelmassa ollut kokeilematta jäänyt idea) 
3. Näkyvyystempaus. Yhdistykselle näkyvyyttä tuova teematilaisuus: tapahtuma, luentosarja ym.

Hakemuksen tekeminen
Tukihakemus on helpointa tehdä verkossa. Eläkeliiton www-sivuille aukeaa hakuaikana linkki nettihakulomakkeeseen. Hakupaperit voi myös hakuaikana tulostaa Eläkeliiton www-sivuilta tai tilata liitosta.

Hakemuksessa kysyttävät asiat
Avustus myönnetään perustelluille hakemuksille. Hyvin valmisteltu hakemus takaa myös tapahtuman/toiminnan onnistuneen toteutuksen. Hakemusta valmistellessa kannattaa huomioida seuraavat asiat, joita kysytään hakulomakkeessa.
1. Hallituksen päätös, pakollinen hakemuksessa
2. Hankkeelle selkeä kuvaava nimi (esim. ikäihmisten olympialaiset, miesten kokkikurssi jne.)
3. Selkeä ja ytimekäs kuvaus siitä, mitä toimintatuella aiotaan tehdä
4. Toteutusajankohta
5. 1-3 selkeää tavoitetta, mitä hankkeella tavoitellaan
6. Perusteluiksi esimerkiksi lähtötilanne, johon haetaan muutosta
7. Vaikutustoiveet: millä tavalla tämä hanke vahvistaa yhdistyksen toimintaa
8. Koko hankkeen kustannusarvio, josta selviää, mikä kustannusarviossa on toimintatuen osuus ja mihin hankkeen osa-alueeseen sen kohdennetaan (esimerkiksi: esiintyjien palkkio, tiedottaminen tai ryhmän ohjaajan palkkiot). Huomioikaa kustannusarviossa myös yhdistyksen ja/tai osallistujien omavastuuosuus
Avustusta ei myönnetä takautuvasti tapahtumiin tai kursseihin, jotka ovat olleet ennen hakuaikaa tai sen aikana.

Päätösprosessi
Hakemukset käsittelee johtoryhmä. Johtoryhmä laatii tuen jaosta ehdotuksen, josta päättää liittohallitus. Liittohallituksen nimittämään johtoryhmään kuuluvat järjestöjohtaja Kirsti Mustakallio (pj), yhdistyskehittäjä Seija Iso-Markku Uudenmaan piiristä, Lapin piirin toiminnanjohtaja Heikki Raappana, Itä-Savon piirin puheenjohtaja Tellervo Virtanen, ja koulutussihteeri Riitta Birck (siht.) Päätös myönnetyistä avustuksesta tulee noin kolmen viikon kuluttua hakuajan päättymisen jälkeen yhteyshenkilön sähköpostiin.

Siirtosopimus myönnetyille avustuksille
Yhdistykset, joille toimintatukea on myönnetty, allekirjoittavat Raha-automaattiyhdistyksen velvoittaman siirtosopimuksen, jonka jälkeen avustus maksetaan yhdistyksen tilille.Toimintatuelle on luotava yhdistyksen kirjanpitoon oma kustannuspaikka.

Raportti hankkeen toteutumisesta
Hankkeesta raportoidaan toimintatilaston yhteydessä. Raportissa kysytään perustiedoista hankkeen nimi, avustussumma ja tavoitteet. Tuloksista kysytään, miten tavoitteet saavutettiin, mitä hankkeessa tehtiin, ja miten hanke vaikutti yhdistyksenne toimintaan. Lisäksi selvityksessä kysytään kurssin/tapahtuman osallistujamääriä ja osallistujakertoja.

Selvitys avustuksen käytöstä
Selvitys siitä, mihin avustus on käytetty, tehdään seuraavan vuoden helmikuun puoleen väliin mennessä. Alle 1000 euroa tukea saaneet yhdistykset toimittavat kirjanpidon kustannusraportin toiminnasta. 1000 euroa ja enemmän saaneet yhdistykset toimittavat tilinpäätöksen, toiminnantarkastusselvityksen ja kustannuspaikkakohtaisen tuloslaskelman.

Lisätiedot ja hakulomakkeet
Järjestöjohtaja Kirsti Mustakallio, kirsti.mustakallio@elakeliitto.fi, (09 )7257 1133, 040 7257 363 Koulutussihteeri Riitta Birck, riitta.birck@elakeliitto.fi, (09) 7257 1122, 040 7257 032


Tietoa 2016 hakemuksista
Toukokuun 2016 hakupäätös löytyy täältä.
Syyskuun 2016 hakupäätös löytyy täältä. 
Maaliskuun 2017 hakupäätös löytyy täältä.

Vuonna 2016 järjestettiin kaksi hakua, joihin yhteensä tuli 117 hakemusta 116 yhdistyksestä. Hakusumma oli yhteensä 197 629 euroa. Tukea myönnettiin 84 yhdistykselle ja myönnetty tuki oli yhteensä 88535 euroa. Yksi yhdistys jätti tuen (500e) lunastamatta 2016, joten tukea jaettiin 88035. Vuodelle 2017 siirtyy 11 965 euroa, joten jaettavaa vuoden 2017 hankkeisiin on 111 965 euroa.

Jokaiseen ensimmäisessä haussa kieltävän hakupäätöksen saaneeseen yhdistykseen on oltu henkilökohtaisesti yhteydessä ja ohjeistettu uuden hakemuksen tekemisessä. 2016 ensimmäisessä haussa kieltävän päätöksen saaneista 17 yhdistystä haki toisessa haussa uudestaan ja 15 heistä sai myöntävän päätöksen.