Kalevankatu 61, 00180 Helsinki, P.(09) 7257 1100, Fax (09) 7257 1198

Suurenna fonttiaPienennä fonttia
Eläkeliitto

Murtumatta mukana - Lujuutta liikkumalla® 

Ihmisen luusto alkaa haurastua 40 ikävuoden jälkeen. Vaikka luuston lujuuden heikentyminen onkin osa luonnollista ikääntymistä, luunmurtumien ja osteoporoosin ei sitä vastoin tarvitse kuulua ikääntyvän arkeen. Liikunnalla, oikeilla ravintovalinnoilla ja elintavoilla jokainen voi nimittäin vahvistaa luustoaan ja ehkäistä sairastumista luukatoon eli osteoporoosiin.

Osteoporoosi ja sen esiaste osteopenia ovat salakavalia sairauksia, sillä esioireettomuutensa vuoksi moni ei edes tiedä kärsivänsä niistä. "Ilman syytä tapahtunut" luunmurtuma on yleensä vasta ensimmäinen, hälyyttävä merkki sairaudesta. Kyse ei ole vain marginaaliryhmän sairaudesta, vaan kansantaudista. On ehkä yllättävää kuulla, että
yli 50-vuotiaista jopa joka kolmas nainen ja joka viides mies saa osteoporoottisen murtuman elämänsä aikana.

MM-kansikuva2015
      Tavoitteena   
  • Ennaltaehkäistä vapaaehtoistoiminnan avulla ikääntyvien sairastumista osteopeniaan ja osteoporoosiin
      Tavoitetta toteutetaan
  • Kannustamalla ikääntyviä pitämään huolta luustoterveydestään ja innostamalla liikkumaan luustoa vahvistaen
  • Levittämällä tietoa osteoporoosista ja keinoista, joilla jokainen voi edistää luustonsa terveyttä ja ylläpitää toimintakykyään sekä kohentaa elämänlaatua vammasta tai sairaudesta huolimatta
  • Järjestämällä vapaaehtoisille liikuntakoulutusta ja antamalla valmiuksia toimia vertaisohjaajana
  • Tukemalla vertaisliikuntaryhmiä ohjaavien vapaaehtoisten jaksamista
  • Tuottamalla luustoterveysaiheista materiaalia 

 

Murtumatta mukana -toiminta tarjoaa

 

Murtumatta mukana -kurssit ovat tarkoitettu kaikille luustoterveydestä, liikunnasta ja liikunnan vertaisohjaamisesta kiinnostuneille 50+-ikäisille. Kurssilla opetellaan luustoterveyden perusteet, liikuntaan luustoa vahvistaen ja harjoitellaan vertaisliikuntaryhmän ohjaamisessa tarvittavia taitoja. Käytännön liikuntaharjoittelusta ja teoriaopetuksesta koostuva kurssiohjelma varmistaa sen, että kurssilaiset saavat monipuolisesti tietoa siitä, kuinka liikunnalla, ravintovalinnoilla ja elintavoilla voi helposti vahvistaa luustoaan ja parantaa toimintakykyään. Osallistuja saa kurssilta vinkkejä liikuntaharjoituksiin sekä valmiudet ohjata myös muita liikkumaan turvallisesti. Kurssiohjelma on suunniteltu niin, että se soveltuu myös luustokuntoutujalle omahoidon tueksi. Kursseja järjestetään sekä suomen- että ruotsinkielellä. Tarkemmat tiedot vuoden 2016 kursseista löydät kurssikalenterista

Luustoterveysaiheiset koulutukset ja liikunnalliset tapahtumat ovat kurssien ohella vakiintuneet osaksi Murtumatta mukana -toimintaa. Kaikille avoimia, liikunnallisia Lujuutta luustoon -päiviä järjestetään Eläkeliiton piireissä ympäri Suomen. Lujuutta luustoon -päivät ovat nyt Eläkeliiton piirien, yhdistyksien ja yhteistyötahojen varattavissa. 
Lisäksi Murtumatta mukana -toiminta järjestää vuosittain monenmoista koulutusta ja on mukana muun muussa Vapaaehtoisten hyvinvointipäivillä, erilaisilla messuilla ja liikuntatapahtumissa. Esimerkiksi edellisinä vuosina koottiin Eläkeliiton joukkueen kasaan ja lähdettiin yhdessä Naisten Kympille ja Nordic Walk -sauvakävelytapahtumaan. Ilmoitamme EL-sanomissa, facebook-sivuilla ja kurssikalenterissa tapahtumistamme.
  
canstockphoto6418351
Kysy lisää toiminnasta
p. 040 7257 024 tai murtumattamukana@elakeliitto.fi
 

Materiaalit

Lujuutta luustoon liikunnasta -opas

Liikunnalla on lukuisia terveysvaikutuksia. Paitsi, että se 
kohentaa yleiskuntoa ja elämänlaatua sekä myös ehkäisee sairauksia. Vahvan luuston rakentamisessa sekä osteoporoosin ja murtumien ehkäisyssä liikunta on erityisen tärkeää. Lujuutta luustoon liikunnasta -opas antaa ikääntyville vinkkejä siihen, miten luuston haurastumista ja murtumia voidaan helpoin kotikonstein ehkäistä. 

Lujuutta luustoon liikunnasta -oppaan tulostettavan version saat käyttöösi klikkaamalla tästä.
Opas on saatavilla myös ruotsinkielisenä. Motion stärker benstommen -oppaan saat käyttöösi klikkaamalla tästä. 

Tutustu myös yhteistyökumppanimme, Suomen Luustoliiton kattavaan materiaalivalikoimaan.   


Yhteistyökumppanit 

Eläkeliiton yhteistyökumppaneina Murtumatta mukana -toiminnassa ovat Suomen Luustoliitto
ja Svenska pensionärsförbundet.

Ruotsinkielisten kursseista vastaa Svenska pensionärsförbundet. Ruotsinkielisitä kursseista lisätietoa antaa SPF:n asiamies Veronica Biaudet, p. 020 72888 82 tai veronica.biaudet@spfpension.fi.
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Murtumatta mukana - Lujuutta liikkumalla -toiminnan löydät myös facebookista: 
https://www.facebook.com/murtumattamukana