Kalevankatu 61, 00180 Helsinki, P.(09) 7257 1100, Fax (09) 7257 1198

Suurenna fonttiaPienennä fonttia
Eläkeliitto

EETUn kannanotto marraskuu 2017

(lisätty: 29.11.2017)

EETU:n syyskokouksen kannanotto:

Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry pitää maakunnallisen demokratian kannalta erittäin tärkeänä, että maakuntiin tulevat lakisääteiset vanhusneuvostot saadaan kuntien vanhusneuvostojen ohella edustaviksi sekä aidosti vaikuttaviksi ja osallisiksi.

Maakunnallisilla vanhusneuvostoilla on oltava todellista vaikutusvaltaa. Niiden on voitava vaikuttaa ikääntyneen väestön kannalta keskeisissä asioissa jo varhaisessa suunnittelun ja valmistelun vaiheessa, sekä myös seurantavaiheessa. Vanhusneuvostojen on myös saatava vastaava suora edustus lautakuntiin ja valtuustoon ikäväestöä koskettavissa asioissa, kuin nuorisovaltuustoilla.

Maakunnallisten vanhusneuvostojen kokoonpanon on edustettava kattavasti maakunnan ikäväestöä. EETUn suositus on, että vanhusneuvostoja ei koota maakuntavaltuustojen poliittisten voimasuhteiden mukaan, vaan niiden jäsenistö kootaan kuntien vanhusneuvostojen, ja maakunnan alueella vaikuttavien keskeisten eläkejärjestöjen alueorganisaatioiden ja paikallisyhdistysten esittämistä henkilöistä.

Kokoonpanossa on varmistettava, että niihin tulee monipuolinen edustus kaikista keskeisistä maakunnan alueella toimivista valtakunnallisista eläkeläisjärjestöistä. Näin toimien vanhusneuvostoilla on elävä ja kattava yhteys maakunnan ikääntyneeseen väestöön.
Maakunnilla on vastuu järjestää vanhusneuvostojen tehokkaalle ja monipuoliselle toiminnalle riittävät toimitilat, rahoitus ja valmisteleva henkilökunta.

EETU muistuttaa myös, että maakunnallisten vanhusneuvostojen lisäksi myös kuntien vanhusneuvostojen toimintaa ja asemaa on vahvistettava. Kuntien tehtäväksi jää ikäväestön kannalta tärkeä kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edellytyksien turvaaminen ja vahvistaminen.

EETU:n syyskokous oli Helsingissä 29.11.2017.

Lisätietoja:

EETUn puheenjohtaja Simo Paassilta, puh. 050 522 1201Takaisin