Kalevankatu 61, 00180 Helsinki, P.(09) 7257 1100, Fax (09) 7257 1198

Suurenna fonttiaPienennä fonttia
Eläkeliitto

Digitalisaatio

(lisätty: 14.06.2017)

Tietoyhteiskunnan kehitys on jo vuosia siirtänyt julkisia ja yksityisiä palveluja sähköiseen muotoon. Digitalisaatio ja sen edistäminen on myös hallitusohjelman läpileikkaava teema, joka huomioidaan lähes jokaisessa kärkihankkeessa. Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry muistuttaa, että läheskään kaikilla kansalaisilla ei ole mahdollisuutta käyttää tietotekniikkaa iän, toimintakyvyn rajoitteiden tai taloudellisten syiden takia.

Yhdenvertaisuuslaki takaa kaikille kansalaisille oikeuden saada palveluita ikään katsomatta. Esimerkiksi pankkipalvelut on taattava myös niille kansalaisille, joilla ei ole käytössään internet-yhteyttä. Sähköisten palveluiden saavutettavuus on turvattava myös ruotsin kielellä.

Tilastokeskuksen mukaan 65 prosenttia 74-89-vuotiaista ja 65-74-vuotiaista kansalaisista 25 prosenttia ei ole koskaan käyttänyt internetiä. Lisäksi maassamme on 63 kuntaa, joissa vähintään puolet yli 75-vuotiaista asuu syrjäkylillä, kaukana tukipalveluista (Yle 19.12.2016).

Digitalisaatio ei siis pysty tavoittamaan kaikkia kansalaisia. Siksi EETU ry vaatii, että tietoyhteiskuntaa kehitettäessä ja erilaisia julkisia ja yksityisiä palveluita rakennettaessa huomioidaan myös ikääntyneiden tarpeet ja estetään heidän syrjimisensä. On kohtuutonta rangaista ikäihmisiä siitä, ettei heillä ole tietokonetta, älypuhelinta tai internet-yhteyttä.

Yleisenä tavoitteena on, että ikäihmisiä kannustetaan aktiivisuuteen eri tavoin. Digitalisaatio uhkaa kuitenkin vaikeuttaa mm. ikäihmisten matkustamista: esimerkiksi VR supistaa ja tekee muutoksia palveluihinsa. Seuraava askel on, että pääkaupunkiseudun lähijunaliikenteessä VR:n ja HSL:n matkalipun pitää 19.6. alkaen olla ostettuna jo ennen junaan nousemista. Junalippujen myynti on siirretty lähes kokonaan internetiin. Palvelujen karsimisesta ja etääntymisestä kärsivät erityisesti ne ryhmät, joilla on eniten palvelutarpeita, mutta joilla ei ole resursseja hankkiutua kaukana sijaitsevien palvelujen piiriin.
Lähiliikenteen lippu pitää tulevaisuudessakin pystyä ostamaan myös junasta. Kaikilla ikääntyvillä tulee olla yhtäläiset ja tasa-arvoiset mahdollisuudet saada palvelunsa ilman turhaa hankaloittamista.

 Takaisin