Kalevankatu 61, 00180 Helsinki, P.(09) 7257 1100, Fax (09) 7257 1198

Suurenna fonttiaPienennä fonttia
Eläkeliitto
Eläkeliitto toiminta perustuu arvoihin ja eettisiin periaatteisiin. arvot 

ArvotEläkeliiton toimintaa ohjaavat seuraavat arvot:

 • inhimillisyys
 • oikeudenmukaisuus
 • tasa-arvo
 • yhteisvastuu ja yhteiskuntavastuu

Eläkeliiton toimi- ja luottamushenkilöiden
sekä vapaaehtoisten työ pohjautuu eettisille periaatteille

 • Eläkeliitossa pyritään edistämään oikeudenmukaisuutta, tasa-arvoisuutta, yhteenkuuluvuutta sekä yhteisvastuullisuutta yksilöiden ja yhteisöjen välillä.
 • Ketään ei syrjitä iän, sukupuolen, yhteiskunnallisen aseman tai aatteellisen näkemyksen takia, vaan kaikkien jäsenten hyvinvointia pyritään edistämään demokraattisesti ja tasa-puolisesti.
 • Järjestössä toimivat pyrkivät ylläpitämään luottamuksellisia suhteita jäsenistöön, muihin järjestöihin ja yhteiskunnan osiin, jotka tukevat järjestön päämääriä.
 • Avoimella ja ymmärrettävällä tiedonvälityksellä pyritään kohentamaan jäsenistön hyvinvointia. Järjestön tiedotustoiminnan tarkoituksena on lisätä jäsenistön tietämystä heidän omaan hyvinvointiinsa liittyvissä kysymyksissä. Samoin tiedotuksen tulee antaa päättäjille tietoa heidän tekemiensä päätösten vaikutuksesta ihmisten elämään.
 • Jäsenistölle on luotava monipuolisia toimintamahdollisuuksia ottaen huomioon heidän tarpeensa ja toiveensa sekä kunnioittaen heidän itsemääräämisoikeuttaan.
 • Kun järjestö on sitoutunut vapaaehtoistoimintaan tai muuhun palvelutoimintaan, tulee sen tukea sitä tekeviä. Järjestön vapaaehtoistoiminnan tulee olla vapaaehtoista, luottamuksellista, vastuullista sekä autettavien itsemääräämisoikeutta ja elämänkatsomusta kunnioittavaa.
 • Järjestössä ei tule tavoitella sosiaalista, taloudellista tai muunlaista omaa etua.

  Eettiset ohjeet löytyvät myös täältä.