Kalevankatu 61, 00180 Helsinki, P.(09) 7257 1100, Fax (09) 7257 1198

Suurenna fonttiaPienennä fonttia
Eläkeliitto

Edunvalvonta

EETUn edustajina säännöllisesti mm. Kelan, Telan, työmarkkinajärjestöjen, eduskuntapuolueiden kanssa. Luvassa EETUn edustajat keskustelevat ajankohtaisista kysymyksistä Elinkeinolämän keskusliiton (EK) johtavan asiantuntijan Vesa Rantahalvarin (pöydän päässä) kanssa.

 

Edunvalvonta

Edunvalvonta ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen on tärkeä osa Eläkeliiton työtä.


Työn peruslähtökohtia

1. Ikääntyvän väestön huomiointi kaikessa päätöksenteossa
2. Väestön ikääntymisen tarkasteleminen kokonaisvaltaisesti
3. Eläkeläisten aseman turvaaminen eläke- ja sosiaalipoliittisilla ratkaisuilla
4. Eläkeläisten aseman tasavertaisuus suhteessa muihin kansalaisryhmiin

Eläkeliitossa vaikuttamistyötä tehdään niin yhdistyksissä, piirieissä kuin liitossakin. Yhdistykset ovat aktiivisesti mukana vaikuttamassa kunnalliseen päätöksentekoon muun muassa vanhusneuvostoissa.

Liitto tekee edunvalvontatyötä pitämällä yhteyttä päättäjiin sekä toimimalla aktiivisesti Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n jäsenenä.

Liiton edunvalvontatyötä viitoittavat Eläkeliiton ikäpoliittiset tavoitteet eli 10 kohtaa ikäihmisten hyväksi, jotka on hyväksytty Eläkeliiton XVIII liittokokouksessa, Seinäjoella, 2015.


Vanhusneuvostokysely 2017